Не страдай никога повече от главоболие и раздразнителност в следствие на дългите телефонни разговори и работа пред компютър

Знаеш ли че, дългото и често излагане на електромагнитни вълни причинява незабавни физиологични, психични и емоционални проблеми? Здравословни проблеми в следствие...

Възстанвяване на откъснати пръсти посредством плазмени технологии – ГАНС и Трискелион

Възстановяване на откъснати пръсти с ГАНС и Трискелион Това е случая с откъснатите пръсти на Андрей Минов от с. Моравица. При него се...

Плазмена терапия на кучето Шави диагностицирано с кучешка Гана и Ерлихиоза

Една история с щастлив край, в която човешката доброта спасява живот. Доброто не се измерва с образование, умение или положение...