Тъй като плазмените технологии са сравнително нови и работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега, все още няма техника или апаратура, която да измерва силата и големината на магнтитно-гравитационните плазмени полета. Въпреки това благотворният ефект върху живите клетки на растения, животни и хора е явен. Поради тази причина се налага провеждането и документирането на редица опити доказващи тяхната ефективноста в сферата на здравеопазването и селското стопанство.

Възстанвяване на откъснати пръсти посредством плазмени технологии – ГАНС и Трискелион

Възстановяване на откъснати пръсти с ГАНС и Трискелион Това е случая с откъснатите пръсти на Андрей Минов от с. Моравица. При него се...

Плазмена терапия на кучето Шави диагностицирано с кучешка Гана и Ерлихиоза

Една история с щастлив край, в която човешката доброта спасява живот. Доброто не се измерва с образование, умение или положение...