Плазмените технологии работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега. Тъй като все още няма апаратура, която да измерва силата и големината на магнтитно-гравитационните плазмени полета, но въпреки това благоприятният им ефект върху организма е на лице се наложи да създадем виртуално място, на което да се споделят и съхраняват проведените от доброволци експерименти в областта на Медицината…

Възстанвяване на откъснати пръсти посредством плазмени технологии – ГАНС и Трискелион

Възстановяване на откъснати пръсти с ГАНС и Трискелион Това е случая с откъснатите пръсти на Андрей Минов от с. Моравица. При него се...

Плазмена терапия на кучето Шави диагностицирано с кучешка Гана и Ерлихиоза

Една история с щастлив край, в която човешката доброта спасява живот. Доброто не се измерва с образование, умение или положение...