Днес, плазмената наука и ГАНС технологии променят фундаментално разбирането за всичко. Чрез тях човечеството получава възможността да намери решение на всички глобални проблеми. Разбирането на плазмената наука спомага личната градация, самоусъвършенстването и помага за постигането на вътрешен мир. Това несъмнено ще даде отражение и на света отвън, нашият дом – планетата Земя. Тези нови технологии ще доведат човечеството до нова ера променяйки света на медицината, селското стопанство, екологията, транспорта, енергетиката и др. Тези революционни технологии позволяват направата на продукти и съоражения с безсрочна годност и нисък разход на коснумативи.