Селското стопанство е онзи отрасъл от българската икономика, който осигурява независимост и самостоятелност на държавата. Прилагането на новите ГАНС технологии в земеделието носи огромни ползи и предимства, които конвенционалното земеделие не може да предостави.Тези технологии нямат аналог и прилагайки ги, българския земеделец става изключително продуктивен и конкурентно способен на българския и международния пазар.

Ако си БИО производител и искаш да постигнеш висока кълняемост, по-добри добиви и да отгледаш здрави плододайни растения без да използваш опасни за здравето препарати, то това е за теб…

Искаш ли заедно да се погрижим за твоя успех, като подобрим твоето производството на БИО плодове и зеленчуци,...