ГАНС технологиите като част от плазмените технологии работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега. Тези технологии са базирани на взаимодействието между различни по сила магнитно-гравитационни (плазмени) полета. Технологиите са разработвани дълги години в елитни лаборатории от специалисти с международно признание, като технологии заменящи редица стари ниско-ефективни и вредни технологии за здравето и околната среда.