Всичко (видимо и невидимо) се формира, проявява и възниква чрез взаимодействието на различни по сила и големина магнитни и гравитационни полета. Тези полета са навсякъде около нас – във въздуха, в земята, във водата, дори и в самите нас. Едно от най-големите предизвикателства пред човечеството е намирането на начини и способи, чрез които да се улови, трасформира и използва изобилието от енергия, без да се нанасят щети, както животинския и така и растителния свят на нашта планета. Плазмената наука и технология ще насочи човечеството към преоткриване на естествения ред на универсалния енергиен обмен, който неизменно ще доведе човечеството до огромен технологичен напредък във всяко едно отношение.

Нанопокритие в плазмените технологии на Мехран Кеше – функция и свойства

Големият пробив на тази технология се изразява в създаването нанослоеве изградени от моноатомни частици и кухини (контейнери) съдържащи магнитни полета....