Опит в земеделито, Опити

Експеримент Експеримент с ГАНС технология в с. Окоршс ГАНС технология в с. Окорш

Този опит беше проведен в с. Окорш, община Дулово, област Силистра от Юксел Зенгин. Юксел е градинар, любител, привърженик на БИО земеделието, той произвежда земеделска продукция основно за своето семейство и приятели. По професия, той е геодезист и работи в голяма местна фирма. Тъй като държи на БИО произвоството и високото качеството, през 2020 г. Юксел решава да изпробва новите БИО технологии разработени от „Плазма Технолъджис“.

Цел на опита с ГАНС

Целта на опита беше да се съпостави развитието на различни видове култури по 2 различи технологии:

  • по технология с Земеделски ГАНС и Плазмени сфери, разработена от фирма „Плазма Технолъджис“ ООД предназначена за българските земеделски БИО производители;

  • по традиционна технология с добавена амониева селитра.

Допълнителна информация

Опита се проведе с различни видове култури: домати, червен пипер и бяла тиква. Всяка една култура беше разделена на две групи и посята в един ден. Групите култури, при които се прилага ГАНС технология условно ще наречем „Плазмена градина“ или „Плазмени култури“, а другата ще наречем „Обикновена градина“ или „Обикновени култури“. Плазмените култури се отглеждаха по ГАНС технология на ядреният физик инж. Мехран Т. Кеше, разработена от фирма „Плазма Технолъджис“ ООД за българските земеделски производители. В тази технология се използват „Плазмени сфери“ и „Земеделски ГАНС“. Водата за всички растения в градината се черпеше от един и същи източник, и се разпределяше поравно.

Водата предназначена за плазмените култури се съхраняваше в резервоар с обем 1 кубик. Там, тя се преструктурираше, като за целта еднократно се изсипаха две бутилки Земеделски ГАНС CO2/ZnO, а след това чрез самоделно приспособление се потопиха 6 плътно затворени бутилки от същият вид. Бутилките със Земеделски ГАНС останаха в резервоара през целият период на опита.

ВИДЕО

След като разсадите се пресяха в градината, при една част от плазмените култури се поставиха „Плазмени сфери“ и се оставиха така до края на експеримента.

Домати

Доматите бяха закупени като разсад и разделени на 2 групи, които ще наречем образно „плазмени“ и „обикновени“. Всички домати за опита се пресяха в градината на 05.05.2020 г. След пресаждането плазмените доматите бяха поливани само с енергизирана вода, а обикновените домати бяха торени 2 пъти в с изкуствена тор (амониева селитра) и поливани само с обикновена вода.

Дата: 30.06.20 г.

Доматите в плазмената градина се развиваха по-добре, изглеждаха по-жизнени и здрави в сравнение с обикновените домати (наторяваните с амониева селитра).

При плазмените домати вече имаше зрели плодове готови за бране и консумация, докато при обикновените все още нямаше. На този етап от развитието на всички домати няма забелязани болни растения.

Освен разликата в развитието на растенията се забеляза и разлика във вида и цвета на листната маса. При доматите поливани с плазмена вода листната им маса беше с наситен зелен цвят, изглеждаше по-сочна и жизнена в сравнение с листната маса на обикновените домати.

Доматите, които не се отглеждат с ГАНС технология, но са в близост до резервоара за съхраняване на енергизирана вода са станали по-големи от останалите. Също така се забелязва, че единият ред домати, който също е в близост (приблизително 1 метър) до тези отглеждани с ГАНС успяват съвсем добронамерено да усвоят част от енергията му и да се развият по-добре от останалите обикновени домати.

На 30.09.2020 г. всички домати в градината бяха напоени за последно. Десет дни по-късно всички домати от наторяваната градина изсъхнаха напълно и се изкорениха, а доматите от плазмената градина все още бяха живи и отрупани с плод. Четири дни по-късно на 14.10.2020 г. (2 седмици след последното поливане) се направиха няколко снимки на доматите от плазмената градина, с които да се добие представа за тяхното състояние.

Констатация

Отглежданите по ГАНС технология домати се развиваха по-бързо и по-добре в сравнение с обикновените (наторяваните). Те съзряха близо 18 дни по-рано в сравнение с обикновените домати и първи дадоха плод.

Плазмените домати са по-издръжливи на засушаване и високи температури, растат по-здрави и жизнени, имат повече и по-сочна листна маса и плододават повече в сравнение с другите домати от наторяваната градина.

Вкусовите качества на плазмените домати са по-наситени и по-добри, а аромата им е по-силен в сравнение с тези на обикновените домати.

Червен пипер

Всичкият червен пипер необходим за опита е закупен като разсад и е посаден в градината на 05.05.2020 г.

За пипера в „плазмената градина“ се използваха Плазмени сфери и енергизирана вода със Земеделски ГАНС. Обикновения пипер беше наторен с малко количество амониева селитра и се поливаше с обикновена вода. Пипера и в двете градини се поливаше с приблизително едно и също количество вода.

През първите три седмици от началото на опита наторяваният пипер започна да се развива малко по-добре в сравнение с този от плазмената градина. След това плазменият пипер настигна обикновеният, а малко по-късно го изпревари и пръв даде плод. До края на опита плазменият пипер се развиваше значително по-добре в сравнение с обикновеният.

Забелязва се разлика във вида и цвета на листната маса между двата пипера. При плазменият пипер, той е по-тъмен и плътно зелен, докато при обикновения е светлозелен и леко блед.

При плазмения пипер се забелязва повече листна маса, тя изглежда по-сочна и жизнена в сравнение с тази на обикновения.

Отглеждания по ГАНС технология червен пипер се развиваше по-бързо от обикновения. Той съзря близо две седмици по-рано от обикновения пипер и първи даде плод.

Плодовете на плазмения пипер бяха по-големи, с по-добри вкусови качества и силен аромат.

Отглежданият по ГАНС технология пипер става по-издръжлив на засушаване и високи температури, расте по-здрав и жизнен за разлика от обикновеният пипер, който започва да се свива и вехне.

Отглежданият по ГАНС технология пипер плододава повече, а плодовете са с по-високо качество в сравнение с другия от наторяваната градина.

Отгледаният по ГАНС технология пипер става много по-издръжлив и траен след реколтиране, което е огромен плюс за производителя и търговеца.

Констатация

Опита показа, че отглеждания по ГАНС технология червен пипер се развива по-бързо в сравнение с обикновения. Той става по-издръжлив на засушаване и високи температури, расте по-здрав и жизнен, има по-сочна листна маса и плододава повече в сравнение с другия от наторяваната градина. Вкусовите качества и аромат на плазменият пипер също са по-наситени и по-добри в сравнение с обикновения пипер. Друго много интересно е, че отгледаният по ГАНС технология пипер става много по-издръжлив и траен на пазара, което е огромен плюс, както за производителя така и за търговеца.

Бяла тиква

В градината се направиха два приблизително еднакви по-големина и размер сектора с бяла тиква.

Между тиквите в единият сектор бяха поставени Плазмени сфери, които останаха така до края на опита. Този сектор ще наричаме образно „плазмена градина“ или „плазмени тикви“. В другият сектор тиквата не е третирана с абсолютно нищо, затова ще го наречем „обикновена градина“ или „обикновени тикви“.

И двата сектора с бяла тиква не бяха поливани с вода, нито торени през целият период на опита.

ЗАБЕЛЕЖКА! – Тази година имаше по-малко дъждове в този район на България, в сравнение с предходни години, а високите температури често предизвикаха засушаване.

Още от самото начало, отглежданите по ГАНС технология тикви започнаха да се развиват по-добре и по-бързо в сравнение с другите от обикновената градина.

Опита показа, че плазмените тикви са значително по-издръжливи на засушаване и високи температури в сравнение с другите от обикновената градина.

За снимките бяха подбрани здрави и сравнително еднакви по големина листа от двете градини. В близък план първото нещо, което се забелязва е разлика в жилките и цвета на листата. Цвета на листата при тиквите от плазмената градина е плътно зелен и изглеждат здрави, и жизнени. Докато листата на тиквите от обикновената градина са светло зелени на цвят, а на места са с жълт оттенък. Изглежда вехнат.

Констатация

Сушата и високите температури се отразиха неблагоприятно само на тиквите от обикновената градина. Това ясно може да се види на снимките от опита. Всички растения в обикновената градина изглеждат изтощени и вехнещи, а листата им са меки и сведени надолу поради липса на вода. Подобно нещо не се забелязва при тиквите в плазмената градина. Там всичко изглежда нормално, растенията изглеждат здрави, жизнени и добре хидратирани, въпреки, че те също не са поливани.

Ето какво казва Юксел Зенгин след края на опита

Искам първо да подчертая, че не съм професионален земеделски производител, а съм просто любител. Това, което ми направи най-силно впечатление е развитието на плазмените домати, те се развиваха изключително добре за разлика от другите. Те растяха по-бързо, бяха по-жизнени съзряха по-рано и първи дадоха плод. Обикновените домати нямаха толкова листна маса, колкото при плазмените, а освен това дадоха по-малко плод, с по-лошо качество и растенията загинаха първи. Друго интересно нещо, което направи впечатление не само на мен, а и на съседите около мен, беше това, че нямаше болни растения и вредители в нито една от плазмените ми градини. Отначало съседите не ми повярваха и мислиха, че пръскам с препарати, а това не беше така. Дори да кажа на някой агроном, че не съм торил и пръскал няма да повярва – не може да бъде ще каже. Затова и пътя на тези технологии е чрез личен опит – пред очите ти да стане. Вече съм убеден и мога да кажа със сигурност, че плазмената вода и плазмените сфери дават енергия необходима за пълноценното развитие на културите.

Аз и много хора около мен (виделите градината ми) вече са убедени, че енергията на ГАНС-а е достатъчна за лесно отглеждане на БИО реколта. Въпреки, че експеримента не беше професионално направен или по-скоро затова, че не участваха агрономи, доценти, професори и други светила на науките, за мен, той беше успешен и много показателен. Градината ми беше пример за използването на друг вид свободната енергия, каквато ГАНС-а излъчва.

Най-хубавото, е че тези продукти се купуват веднъж и могат да се използват с години. Вече знам догодина как ще отглеждам зеленчуци на открито. Трябва да се подсигуря с още малко Земеделски ГАНС и да уточня нуждите на отделните култури с количеството вода. Трябва капковото напояване да е гъвкаво и отделно управлявано за отделните видове култури.

Благодаря за възможността, която ми предоставихте и да изпитам тези невероятни технологии! За мен беше удоволствие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *