Технологии

Активирана вода с ГАНС

При плазмените технологии, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Вода – активация и структуриране

Няма по-загадъчно вещество на нашата планета от водата. Тя е химично съединение между два атома водород и един атом кислород 2О) свързани с ковалентна химична връзка. От най-древни времена човечеството е приписвало изумителни свойства на водата, но едва в последно време се подхожда научно към тях. Редица учени от САЩ, Русия, Япония и България изследват свойствата на водата. Въпросът за „паметта“ на водата е изключително интересен. Едва ли без това нейно свойство може да се обясни зараждането на живата материя. Резултати от експерименти проведени в много държави показват, че водата възприема и запаметява всяко въздействие, което става около нея, и може да предава информация за веществата, които са разтваряни или са били в контакт с нея. С други думи казано, тя може да се програмира. Азбуката на водата е молекулярна структура и знаейки нейната азбука ние можем да четем посланията ѝ. Тя може да бъде „активирана“ и да носи информация за живота.

Тази вода, която е усвоила определена от нас информация и енергия се нарича „активирана вода“, в резултат на това се променя и нейната структура. Терминът „структурирана вода“ е въведен сравнително отдавна и е свързан с клъстерния модел на строежа на водата. Изследванията на д-р Масару Емото показват, че също така водата е способна да попива, съхранява и предава човешките мисли и емоции. Според Емото водните молекули, обединени в клъстери, встъпват като своеобразни „клетки“ на паметта, наречени информационни панели. В една молекула може да има до 440 „панела“, които образуват нещо като аналог на компютърната памет. В тези клетки водата записва информация и може да я съхранява дълго време (ако водата не се подлага на различни въздействия). Сред факторите, водещи до изменение на структурата и свойствата на водата, се отнасят различните лъчения и полета (електрическо, магнитно, гравитационно, както и свързани с био енергийното въздействие на човека), механични въздействия (разбъркване с различна интензивност, разтърсване и т.н.), а също всевъзможните им съчетания. Такава структурирана вода става активна и носи нови свойства. 

При плазмените технологии, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Начин за приготвяне на енергизирана вода

Енергизирането на вода става по два начина. Първият, е когато шишенцето с ГАНС се поставя в съда предвиден за енергизиране на питейна вода. За целта внимателно свалете етикета на шишенцето. Измийте го по начина, по който миете посудата за храна и го сложете в бутилка, кана или друг съд за питейна вода. Напълнете внимателно съда с питейна вода (изворна, трапезна или филтрирана, нискоминерализирана вода) и го оставете така (виж фиг. 1). Магнитно-гравитационните полета на ГАНС-а ще започнат да взаимодействат с водата и тя веднага ще започне да се енергизира. Енергизирането продължава до момента, в който магнито-гравитационните полета на ГАНС-а и водата се изравнят, след което процесът спира. Приблизителното време за енергизиране на водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС енергизира 5 литра питейна вода за около 12 часа. След енергизирането, водата е готова за използване. Може да се дава на домашни любимци за укрепване на тяхното здраве, да се поливат цветя и други растения, което помага за тяхното оптимално развитие и им придава видимо по-свеж вид и аромат. 

фиг. 1фиг. 2

Вторият начин на активация без пряк контакт става като се постави шишенцето с ГАНС в непосредствена близост от външната страна на съда предвиден за енергизиране на вода (виж фиг. 2). Недостатъка на този метод, е че водата поема по-малка част от енергията на ГАНС-а в сравнение с първия метод. Това от една страна води до спад на КПД, а от друга до увеличаване на времето за активация. Приблизителното време за енергизиране на водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС енергизира 5 литра питейна вода за около 24 часа. Препоръчваме ви да използвате първият метод за активация.

Предимство на енергизираната вода, е че за активирането ѝ не се налага да има пряк контакт на частиците ГАНС с молекулите на водата, тоест, той е изолиран в друг съд и количеството му не се разходва. Така една опаковка ГАНС може да се използва многократно години напред.

Недостатък на енергизираната вода, е че поради индиректният контакт на молекулите на водата с ГАНС-а процеса протича по-бавно, а обема на водата, която се активира е по-малко и е с по-нисък потенциал енергия в сравнение с плазмената вода.

ВНИМАНИЕ! – Не пийте и не докосвайте частиците ГАНС, с която и да е част от тялото си. При попадане на ГАНС върху кожата изплакнете обилно с вода. Продуктът не е токсичен за хора, животни и околната среда. Няма радиоактивно лъчение. При поглъщане не предизвиква разстройство или отравяне. Да се пази от деца! При изхвърляне не замърсява околната среда. 

Начин за приготвяне на плазмена вода

Разклатете добре шишенцето с ГАНС и внимателно го отворете. Изсипете съдържанието в чаша, буркан, кана  или друг подходящ неметален съд за вода. Допълнете догоре с питейна вода (изворна, трапезна или филтрирана, нискоминерализирана вода) и оставете ГАНС-а да се утаи на дъното (виж фиг. 3). Магнито-гравитационните полета на ГАНС-а ще взаимодействат с молекулите на водата и тя веднага ще започне да се структурира. Плазмената вода е готова за използване тогава, когато частиците ГАНС се утаят напълно на дъното на съда, а водата над тях се избистри. Приблизителното време за направата на плазмена водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС структурира наведнъж до 200 литра вода в плазмена за приблизително 12 часа. След като водата е готова, тя може да се използва за направата на пластири, да се правят енергийни вани, да се пръска по кожата на хора и домашни любимци за укрепване на тяхното здраве, да се поливат цветя и други растения, което помага за тяхното оптимално развитие и им придава видимо по-свеж вид и аромат. Препоръчително е след употребата на 1/2 или 2/3 от плазмената вода, в съда отново да се долее с нова, за да може тя също да се активира и използва. Така риска от разходване на ГАНС-а е минимален. Плазмена вода може да се произвежда до тогава, докато в контейнера има ГАНС.

фиг. 3

Предимстово на Плазмената вода, е че тя влиза в пряк контакт с частиците ГАНС и успява за кратко време да усвои цялата енергия и информация, която те излъчват. Една опаковка от 5 мл. ГАНС може да преструктурира близо 40 пъти повече вода отколкото същата опаковка може да преструктурира чрез индиректен контакт.

Недостатък на Плазмената вода, е че въпреки бързата активация на водата е необходимо време, в което частиците ГАНС да се утаят на дъното на контейнера, в противен случай те се разходват с всяко следващо използване на водата, а тяхното количеството намаля и свършва. Колкото повече вода се активира по този начин, толкова повече време е необходимо на частиците ГАНС да се утаят. 

ВНИМАНИЕ! – Не пийте и не докосвайте частиците ГАНС, с която и да е част от тялото си. При попадане на ГАНС върху кожата изплакнете обилно с вода. Продуктът не е токсичен за хора, животни и околната среда. Няма радиоактивно и електромагнитно лъчение. При поглъщане не предизвиква разстройство или отравяне. Да се пази от деца! При изхвърляне не замърсява околната среда. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *