Земеделие, Приложения

Ползите от плазменото земеделие

Технология на бъдещето

Плазмените технологии са дадени на човечеството от „Фондация Кеше”, основана от иранският ядрен инженер Мехран Таваколи Кеше. Син на ядрен физик учил в Иран и завършил ядрена физика в Англия. На базата на плазмените технологии, българската фирма „Плазма Технолъджис” ООД, съвместно с „Асоциация Плазма България” (съкр. АПБ), създаде българско производство плазмени продукти и технологии. Серия от тези продукти са предвидени за експлоатация в селското стопанство за производство на БИОпродукция с високо качество.

Плазмените технологии работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега. Разработвани са дълги години в елитни лаборатории от специалисти с международно признание като нови технологии заменящи редица стари ниско-ефективни и вредни технологии за здравето и околната среда. Получените резултати са потвърдени от лаборатории и институти с международен престиж, като резултати с изключително значение за световната икономика. По тази причина новите технологии се предлагат на всички държави за пълна замяна на старите.

Една от основните цели на „Плазма Технолъджис” ООД е разработването и внедряването на нови екологично чисти технологии в България за производство на екологично чиста селскостопанска продукция. Модернизирането на българската аграрна промишленост е приоритетна задача за нашата страна. Селското стопанство е онзи отрасъл от българската икономика, който осигурява независимост и самостоятелност на държавата. Прилагането на новите технологии в земеделието носи огромни ползи и предимства, които конвенционалното земеделие не може да предостави. Тези технологии нямат аналог и прилагайки ги, българския земеделец става изключително продуктивен и конкурентно способен на българския и международния пазар.

Плазмени технологии – ГАНС

ГАНС, това е нов вид вещество получено за пръв път от Мехран Таваколи Кеше. ГАНС е съкращение от английски език и се произнася: „GAs in Nano-state of Solid” – GANS, преведено на български означава „Газ в твърдо нано състояние“. Нано е десетична представка от системата Si. Означава се с „n” и означава умножение с 10-9. Всяка наночастица ГАНС е молекула с кристална структура с размер в нанометровият диапазон. Молекулата е заредена с мощен потенциал магнитно-гравитационна (плазмена) енергия. Всяка една от тях наподобява микроскопично слънце, което постоянно отдава енергия. Тя влияе на живата и неживата материя – вода, почва, растения, микроорганизми, хора и животни. Енергията на ГАНС-а взаимодейства със слабите полета на растения, хора и животни, като ги подсилва и балансира енергийното им състояние. Клетката на тялото или растението сама черпи от полето на ГАНС-а толкова енергия, колкото е необходима за нейното равновесие и оптимално развитие. В случай, че живата клетка е болна, под въздействието на магнитно-гравитационните полета на ГАНС-а, тя възстановява оригиналната си клетъчна структура.

Приложение на ГАНС-а

Асоциация Плазма България, съвместно с „Плазма Технолъджис” ООД разработиха различни устройства и методи за прилагане на плазмените продукти в аграрната промишленост. В настоящият момент се използват два метода за тяхното прилагане:

 1. Метод за директно въздействие. Технологичните устройства се поставят близо до растенията, с което подсилват и отключват пълният им потенциал за развитие. Освен, полезното въздействие върху растенията, тези технологични устройства влияят благоприятно и на околна среда. За този метод са разработени следните устройства:

 • „Плазмени сфери” – за ниски и по-високи растения.
 • „Плазмени серпентини” – за овощни дръвчета.
 1. Метод за структуриране на вода с ГАНС за поливане и пръскане. Водата може да се структурира чрез индиректен и директен контакт с частиците ГАНС.

 • При директният контакт, частиците ГАНС се изсипват във водата. Тя получава голям потенциал плазмена енергия, структурира се и се нарича „Плазмена вода”.
 • При индиректният контакт, плътно затворена бутилка с ГАНС се поставя във водата. Тази вода също се структурира под въздействието на магнитно-гравитационните полета, но притежава по-слаб енергиен потенциал в сравнение с плазмената вода. Тя се нарича „Енергизирана вода”. При този метод ГАНС-ът остава запечатан в бутилката и може да се ползва дълго време. Според изследванията на Космическият институт към Фондация Кеше ГАНС-ът може да се използва вечно, но Асоциация Плазма България препоръчва да се ползва от 3 – 5 години.

Структурираната вода се използва за напояване на земеделски култури: гравитачно, капково, дъждуване, мъгловидно пръскане, хидропоника, аквапоника и др.

Предимствата на Земеделски ГАНС

Благодарение на използването му в аграрната промишленост:

 • отпада необходимостта от използването на изкуствени торове;
 • увеличава се добива над 40%;
 • засилва се имунната система на растенията и драстично спада боледуването;
 • ускорява се растежа с близо 30%;
 • растенията са по-устойчиви на суша и по-издръжливи на неблагоприятни атмосферни условия, високи и ниски температури;
 • увеличава се срока на годност на земеделската продукция;
 • получава се БИО реколта с много високо качество.

В зависимост от целта, за която е произведен, ГАНС-ът се съхранява в дестилирана вода, солен разтвор или в сухо състояние. Продуктът да се съхранява затворен при стайна температура. Да не се поставя в непосредствена близост до техника, излъчваща мощни електромагнитни вълни, като рутери, предавателни антени, мобилни телефони, компютри, тонколони и др. При правилно съхранение продуктът е с безсрочна годност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *